Bezpieczne użytkowanie ogrzewania elektrycznego

2011-01-10 18:23:53 (ost. akt: 2011-01-10 18:24:30)

Używanie grzejników elektrycznych niesie za sobą pewne zagrożenia. Głównym z nich jest niebezpieczeństwo wybuchu pożaru.

Bezpieczne użytkowanie ogrzewania elektrycznego

Autor zdjęcia: Maria Mikulewicz-Szałkowska

Ogrzewanie elektryczne szybko podnosi temperaturę w pomieszczeniu, jest wygodne w stosowaniu i nie powoduje zanieczyszczenia powietrza. Grzejniki elektryczne mogą być głównym źródłem ciepła, lecz częściej wykorzystuje się je do okresowego dogrzewania wybranych pomieszczeń, np. podczas silnych mrozów czy awarii centralnego ogrzewania.

Starsze nie zawsze są bezpieczne
Przy prawidłowej eksploatacji ogrzewacze elektryczne działają niezawodnie i bezpiecznie. Niestety, w wielu domach użytkuje się wciąż urządzenia starszego typu.
— Szczególnie niebezpieczne są przenośne termowentylatory — ostrzega inż. Witold Rozłucki z olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. — W przypadku ich uszkodzenia bądź zablokowania, duża ilość ciepła wydziela się w krótkim czasie na obudowie. Jeżeli urządzenie zostawimy bez nadzoru, to prawdopodobieństwo powstania pożaru jest bardzo duże.
Bardzo niebezpieczne jest również stosowanie grzejników wyprodukowanych bądź przerobionych domowym sposobem, w których nie ma odpowiednich zabezpieczeń przed przegrzaniem.

Może nie wytrzymać obciążenia
Problemem może być także instalacja elektryczna w mieszkaniu. Ogrzewacze elektryczne to urządzenia o mocy nawet kilku kilowatów. Znaczna część instalacji mieszkaniowych nie została zaprojektowana na tak duże obciążenia. Dotyczy to szczególnie budynków starszych, w których instalację wykonano przewodami aluminiowymi o małym przekroju. Na skutek przepływu dużego prądu, może dojść do przegrzania elementów instalacji, a w konsekwencji do pożaru, uszkodzenia instalacji bądź do zadziałania zabezpieczenia (np. przepalenia się wkładki topikowej).
— Jeśli zamierzamy podłączyć grzejnik o znacznej mocy lub kilka grzejników, to ocenę czy instalacja elektryczna „wytrzyma“, należy powierzyć elektrykowi — radzi Witold Rozłucki. — W żadnym wypadku nie można dokonywać samodzielnie napraw instalacji, a w szczególności samowolnie wymieniać wkładek bezpiecznikowych lub wyłączników nadmiarowo-prądowych na zabezpieczenia o większym prądzie znamionowym.

Jak używać piecyków elektrycznych
• obudowa i przewód zasilający nie mogą być uszkodzone,
• należy zachować określone w instrukcji odstępy od elementów wyposażenia,
• grzejnika nie wolno zakrywać, np. susząc na nim odzież (chyba, że producent przewidział taką ewentualność),
• dzieci nie powinny zbliżać się do grzejnika,
• nie wolno używać go w pomieszczeniach, w których stosowane są substancje łatwopalne, np. rozpuszczalniki,
• należy dbać, aby kurz czy pajęczyny nie gromadziły się na obudowie,
• naprawy i konserwacje winny być powierzane fachowcom,
• urządzenia przenośne należy ustawiać stabilnie, by nie doszło do przypadkowej zmiany ich pozycji lub przewrócenia.

Maria Mikulewicz-Szałkowska

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB