Jawne informacje o budowie domu

2014-02-25 11:45:54 (ost. akt: 2014-02-25 11:57:43)

Gdy sąsiad złoży wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej pozwolenia na budowę twojego domu, nadzór budowlany jest zobowiązany mu jej udzielić. Pocieszające jest to, że wszelkie dane osobowe musi uprzednio zanonimizować. Nie ma jednak obowiązku powiadamiania inwestora o tym, iż taką informację udostępnił. Dlaczego tak jest?

Jawne informacje o budowie domu

Autor zdjęcia: Sxc.hu

Prawo dopuszcza udostępnianie informacji o danych publicznych m.in. treści dokumentów urzędowych w tym:
• treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć
• dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających.
Stanowi to też podstawę do udzielenia informacji dotyczących np. wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę.
— W przypadku, gdy wnioskodawca (np. sąsiad) jest zainteresowany otrzymaniem dokumentów z akt sprawy administracyjnej, organ ma obowiązek wydać mu ich kopie po uprzedniej ich anonimizacji, tj. przetworzeniu treści w sposób, który uniemożliwi zapoznanie się z podlegającymi ochronie danymi osobowymi — wyjaśnia Wojciech Popławski, radca prawny. — Następuje to zazwyczaj poprzez zamazanie nazwisk, adresów, daty i miejsca urodzin, numerów PESEL, itp. — dodaje.

Nie musisz wiedzieć
Wcale nie musisz wiedzieć, że ktoś interesował się twoją budową, gdyż nie ma obowiązku zawiadamiania z urzędu osoby, której dotyczy ujawnienie informacji. W sprawach tych bowiem nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, nakładających obowiązek informowania stron (nie ma zastosowania zasada udzielania informacji określona w art. 9 Kpa).
Ustawa o dostępie do informacji publicznej zawiera własny tryb postępowania, który jest odrębny i niezależny względem przepisów Kpa. Regulacje kodeksowe stosuje się jedynie do decyzji (patrz art. 16 i art. 23g). — Prawo nie nakłada więc na organ udzielający informacji publicznej obowiązku zawiadamiania o tym osób, których ta informacja dotyczy — mówi nasz ekspert. — Obowiązku takiego próżno szukać także w Prawie budowlanym. Udzielenie informacji nie jest bowiem elementem postępowania administracyjnego, w ramach którego na organie spoczywa obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków, jak również czuwania nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek — dodaje Wojciech Popławski.
Sam zapytaj
Jeśli więc chcemy się dowiedzieć czy nasza budowa jest obiektem czyjegoś zainteresowania warto co jakiś czas składać w tej sprawie zapytanie. Inaczej nie dowiemy się o tym, że np. sąsiad zasięgał informacji o procesie budowlanym.
Odpowiedź na nasze zapytanie otrzymamy dość szybko, ponieważ organy często prowadzą specjalną ewidencję informacji udzielanych w trybie ustawy.
Formułując wniosek, można też zażądać podania imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu, któremu została udzielona informacja o naszej budowie. kr

Podstawa prawna
Wszelkie kwestie dotyczące udzielania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami— dalej zwana „ustawą”). Znajdziemy tam definicję informacji publicznej i jej rodzaje, wskazanie komu przysługuje prawo dostępu do takiej informacji i jaki jest zakres tego prawa. Ustawa określa też podmioty zobowiązane do udzielania informacji oraz procedurę jej uzyskiwania.


Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB