Wprowadź zmiany lokatorskie

2015-08-04 08:26:58 (ost. akt: 2015-08-04 08:29:27) Artykuł sponsorowany

Wprowadzanie przez klientów tzw. zmian lokatorskich w zakupionych lokalach mieszkalnych nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Kiedy i jak zgłosić zmiany radzi Anna Dodo, kierownik Działu Sprzedaży Mieszkań firmy ARBET.

Anna Dodo, kierownik Działu Sprzedaży Mieszkań firmy ARBET

Anna Dodo, kierownik Działu Sprzedaży Mieszkań firmy ARBET

Autor zdjęcia: Arbet

Zmiany lokatorskie dotyczą aranżacji lokalu mieszkalnego w zakresie architektury, instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych czy centralnego ogrzewania w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji technicznej. Mowa tu np. o likwidacji lub zmianie usytuowania ścianek działowych, drzwi wewnętrznych w lokalu, zmianie lokalizacji punktów oświetleniowych (wyłączniki, gniazda elektryczne oraz teletechniczne), zmianie lokalizacji odbiorników mediów w łazience czy kuchni oraz rozmieszczenia grzejników. Warunkiem uruchomienia całego procesu jest złożenie przez klienta wniosku uwzględniającego jego własne propozycje, zarówno w formie opisowej jak i rysunkowej na rzucie otrzymanym od dewelopera.

Deweloper przeważnie wyznacza termin, do którego klient może zgłaszać propozycje zmian. Jest on ściśle związany z koniecznością terminowego zakończenia prac na budowie i przedłożenia ostatecznej i kompletnej dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. W związku z tym może się zdarzyć, że niektóre pomysły zmian mogą zostać odrzucone przez dewelopera, gdyż ich realizacja spowoduje opóźnienie całej inwestycji. Podobna sytuacja może się zdarzyć, gdy budowa jest już bardzo zaawansowana, a propozycje zmian ingerują w warstwy izolacji akustycznej czy termicznej budynku.

Kolejną barierę stanowić może konieczność uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego wcześniej projektu budowlanego. Dlatego też im szybciej się weźmiemy za zmiany, tym lepiej. Cały proceder zająć może przecież nawet kilka tygodni, ponieważ oprócz klienta, w przedsięwzięciu biorą udział m.in.: architekt i projektanci poszczególnych branż, pracownik dewelopera, wykonawca oraz inspektor nadzoru.

Należy również pamiętać o kosztach. Zmiany wprowadzane w początkowej fazie budowy z pewnością będą mniejsze, gdyż zapłacimy tylko za zmiany w projekcie. Potem, gdy już są ściany lub gdy położone są instalacje – wyburzanie tych ścian czy zrywanie i kładzenie w innym miejscu instalacji znacznie podniesie koszty planowanych zmian.


Kolejny odcinek cyklu Mieszkaj szczęśliwie z „Gazetą Olsztyńską” i Grupą ARBET już 18 sierpnia. Tym razem odpowiemy na pytanie z czego wynika wysokość opłat eksploatacyjnych we wspólnocie mieszkaniowej.