Zwrot kosztów za energooszczędne rozwiązania w twoim domu

2015-10-29 10:11:57 (ost. akt: 2015-10-29 10:29:56)
Energooszczędność mogą zapewniać także odpowiednio dobrane materiały - np. niskeomisyjne szyby w oknach

Energooszczędność mogą zapewniać także odpowiednio dobrane materiały - np. niskeomisyjne szyby w oknach

Autor zdjęcia: NSG Group

Od 2016 roku właściciele domów jednorodzinnych, którzy przeprowadzą termomodernizację, mogą liczyć na częściowy zwrot kosztów w ramach nowego programu wsparcia, ogłoszonego przez NFOŚiGW. Łączna pula dofinansowań wyniesie 400 mln złotych. Czy przełoży się na poprawę standardu energetycznego budynków, w których mieszka blisko 50 procent polskiego społeczeństwa?

W październiku 2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nowy program dopłat do kompleksowej termomodernizacji domów jednorodzinnych „Ryś”. Jego celem jest realizacja przyjętej polityki unijnej zmierzającej do ograniczania strat energii, wykorzystywanej do ogrzewania domów, a w efekcie ograniczenie emisji szkodliwego dwutlenku węgla i zanieczyszczeń do atmosfery. Na dofinansowanie mogą liczyć właściciele budynków jednorodzinnych, którzy poprawią izolacyjność termiczną ścian i dachów, a także okien i drzwi, zmodernizują instalacje wewnętrzne oraz wymienią przestarzałe źródła ciepła. Program wchodzi w życie jeszcze w tym roku. Łączna pula dofinansowań wynosi 400 mln złotych, z czego 120 mln złotych uzyska formę bezzwrotnego wsparcia, a 280 mln zł – formę preferencyjnych kredytów bądź pożyczek. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015-2023. Nabór wniosków ruszy w I kwartale 2016 roku.

Energooszczędne okna – wyższa izolacyjność cieplna


Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie będzie można otrzymać na wykonanie prac termomodernizacyjnych składających się z trzech etapów, dla których określone zostały minimalne standardy techniczne. Pierwszy etap zakłada poprawę izolacyjności przegród zewnętrznych, dachów, podłóg oraz okien i drzwi. „Wymiana okien na nowoczesne, z szybami zespolonymi wykonanymi ze szkła niskoemisyjnego, jest jednym z podstawowych elementów termomodernizacji, zmniejszającym koszty eksploatacji oraz poprawiającym komfort cieplny i estetykę budynków” – mówi Szymon Piróg z firmy zajmującej się produkcją i przetwarzaniem szkła. „Nowy program dopłat określa wymagany parametr przenikania ciepła dla okien Uw na poziomie 0,9 W/m2K, który można osiągnąć stosując dwukomorowe szyby zespolone z powłokami niskoemisyjnymi. Wykorzystanie niskoemisyjnych szyb umożliwi ograniczenie zużycia energii, dzięki obniżeniu wskaźnika przenikania ciepła Ug dla szyby nawet do 0,4 W/m2K”.

Nowoczesne rozwiązania – odnawialne źródła energii


Wsparcie w kolejnych etapach obejmuje działania, takie jak wymiana instalacji wewnętrznej – systemów wentylacyjnych i grzewczych, a także wymiana źródeł ciepła na nowoczesne, takie jak instalacja kotła kondensacyjnego, pompy ciepła czy zastosowanie odnawialnych źródeł energii np. kolektorów słonecznych. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania prac remontowych wynosi maksymalnie 40% kosztów. Na pozostałą część można otrzymać kredyt lub pożyczkę preferencyjną, udzielane do wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, określonych indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia. Decyzja co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, realizacji jednego lub kilku elementów, należy do właściciela budynku. Połączenie elementów w zakresie prac termoizolacyjnych oraz ich odpowiednia kolejność pozwolą uzyskać wyższą dotację. Dofinansowanie pokryje w całości koszty niezbędnej dokumentacji projektowej, a także koszty oceny energetycznej budynku przed i po realizacji inwestycji. Ocena energetyczna nie będzie wymagała skomplikowanego audytu.


Termomodernizacja – inwestycja w przyszłość


Ograniczanie zużycia energii w budynkach istniejących jest jednym z najważniejszych założeń wypełniania przez Polskę zobowiązań określonych w dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz w dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy CAFE. Realizacja przyjętych założeń w największym stopniu dotyczy domów jednorodzinnych stanowiących większość budynków w naszym kraju. Wśród nich znajdują się obiekty wybudowane przed 1975 rokiem, których wysoka energochłonność wynika z ówczesnego braku odpowiednich przepisów oraz wymagań budowlanych w tym zakresie. W przeważającej części są to obiekty źle ocieplone i niedogrzane. „Poprawa efektywności energetycznej domów jednorodzinnych jest jednym z najważniejszych zadań polskiego budownictwa” − mówi Jolanta Lessig, ekspert z firmy marketingowej. „Kompleksowa termomodernizacja wymaga zachęt prawnych i finansowych, ale także stałego podnoszenia wiedzy w aspekcie nowoczesnych materiałów i rozwiązań oraz korzyści z ich zastosowania, takich jak niższe koszty eksploatacji oraz komfort i zdrowie mieszkańców”.

Źródło: NSG Group


Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB