Odpowiedzialność cywilna wspólnoty mieszkaniowej

2017-03-10 08:00:00 (ost. akt: 2017-03-09 09:45:07)
Odpowiedzialność cywilna wspólnoty mieszkaniowej

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu.

Autor zdjęcia: pixabay.com

Jakie prawa i obowiązki ma wspólnota mieszkaniowa? Na czym polega jej odpowiedzialność cywilna? Na te pytania odpowiada Jerzy Makowski, olsztyński zarządca nieruchomości.

inż. Jerzy Makowski, SWN “MÓJ DOM”:

Jerzy Makowski, SWN “MÓJ DOM”
Fot. Archiwum prywatne
Jerzy Makowski, SWN “MÓJ DOM”
Wspólnota Mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem części wspólnej nieruchomości. Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada wspólnota mieszkaniowa, a każdy właściciel lokalu — w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości.

Dobrym przykładem obowiązków wspólnoty jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości; zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu oraz dokonywanie okresowych kontroli stanu technicznego. Za szkody wyrządzone osobom trzecim, gdy przyczyna leży w nieruchomości wspólnej (np. wypadek na klatce schodowej będącej w złym stanie technicznym, niesprzątnięcie zwisających z dachu sopli), w większości przypadków odpowiada wspólnota mieszkaniowa. Z kolei za szkody, których przyczyna leży we właściwości konkretnego lokalu (np. zalanie spowodowane złym stanem technicznym pralki, pęknięty wężyk doprowadzający wodę do kranu) odpowiada właściciel. Aby odpowiadać cywilnie za szkodę, muszą zostać spełnione przesłanki wynikające z Kodeksu cywilnego. Działanie lub zaniechanie musi być obarczone winą, ponieważ w większości wypadków podmiot związany z własnością, użytkowaniem lub zarządzaniem nieruchomościami ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB