OGŁOSZENIE PRASOWE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODREBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

2019-05-20 08:47:02 (ost. akt: 2019-05-20 08:50:04)

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Krzysztof Ciesielski tel. (87) 610-90-40 ogłasza, że dnia 07-06-2018 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ełku mającego siedzibę przy ul. Małeckich 4 w sali nr 209, odbędzie się druga licytacja: -lokalu mieszkalnego położonego 19-300 Ełk, ul. Matki Teresy z Kalkuty 5/20 o powierzchni użytkowej 85,0m2, usytuowanego na III/IV piętrze wraz z piwnicą o powierzchni 6,20m2. Lokal mieszkalny składa się z 4 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, 2 łazienek z w.c., 2 przedpokoi, garderoby. Księga wieczysta lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ełku wydział Ksiąg Wieczystych- OL1E/00051370/9. - udziału w nieruchomości wspólnej w wys. 145/10.000 części stanowiącej prawo własności działki gruntu nr ew. 3780/8 o powierzchni 0,4582 ha oraz wspólnych budynku i urządzeń w tym udziale- opisanych w KW OL1E/00045839/0.

Suma oszacowania wynosi 254 000,00 zł, zaś wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 169 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 25 400,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona na dzień przed licytacją w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika w PKO BP Ełk 78 102047240000 3002 0007 4336.
Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Tagi: